Čišćenje zgrada i poslovnog prostora - Mister Clean

Šta mi nudimo?

Beostan LTI sa svojim novim brendom ,,Mister Clean" vrši uslugu čišćenja vašeg poslovnog i stambenog prostora. Iza nas je veliki broj zadovoljnih korisnika.

Dođite i uverite se u naš kvlaitet.

Čišćenje zgrade

01. Čišćenje stepeništa
02. Skupljanje otpadaka
03. Čišćenje kabine lifta
04. Pranje stakla
05. Čišćenje okoline zgrade
06. Skidanje paučine
07. Brisanje gelendera
08. Skidanje reklamnog materijala
09. Brisanje poštanskih sandučića
10. Brisanje PP aparata
11. Redovna kontrola održavanja higijene
12. Pražnjenje kante u zgradi i na parceli
13. Pranje površina oko zgrade
14. Mašinsko čišćenje

Cena od 220,00 RSD po stanu

Kontaktirajte nas

NAPOMENA: Sve navedene usluge po stavkama osim ,,14. Mašinsko čišćenje" vrše prilikom svakog čišćenja.